Optimizacija poslovnih procesa kroz veću učinkovitost u radu, planiranje i poboljšavanje odnosa s klijentima i dobavljačima s ciljem poboljšanja tržišnog položaja Sto posto prirodno

Sto posto prirodno d.o.o. započela su provedbu EU projekta: „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2.

 

Dana 28.11.2019. godine Sto posto prirodno potpisala su ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru  Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

 

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

 

Cilj projekta je kroz dodatnu optimizaciju poslovnih procesa u području upravljanja ljudskim resursima, računovodstva, nabave, prodaje, strateškog planiranja, upravljanja rizicima i upravljanja dokumentacijom firme (DMS) poboljšati odnos s klijentima, omogućiti prioritizaciju projekata, olakšati pohranu cjelokupne dokumentacije firme te uvesti identifikaciju i praćenje potencijalnog rizika na projektima. Projekt se sastoji od nabave out-of-box softvera vezanog za proces vizualizacije putem CAD/CAM alata, edukacije vezane uz rad s out-of-box rješenjima, nabave računalne opreme za potrebe projekta te razvoj specifičnog softvera koji se sastoji iz sustava za praćenje i analizu utroška vremena po aktivnostima, projektima i klijentima, izrada faktura prema utrošenom vremenu na projektu, praćenja odnosa s klijentima i dobavljačima, sustava za planiranje provedbe projekta uz dodjelu resursa i praćenje opterećenosti resursa, sustava za prioritiziranje i kvantificiranje potencijalnih rizika te sustava za centralno vođenje prikupljanje dokumentacije firme.

 

Osnovni podaci o projektu

Naziv projekta: Optimizacija poslovnih procesa kroz veću učinkovitost u radu, planiranje i poboljšavanje odnosa s klijentima i dobavljačima s ciljem poboljšanja tržišnog položaja Sto posto prirodno

Trajanje:  01.04.2020.-01.02.2021.

Korisnik: Sto posto prirodno .d.o.o.

Cilj: jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Kontakt osoba: Kristina Radelić

Više informacija na: